Levimuusika kultuuripärandi kogumise reeglid

Levimuusika kultuuripärandi kogumise reeglid

Kui Te olete otsustanud anda midagi teile kuuluvat muuseumi kogude täiendamiseks, siis toimub see allolevaid kokkuleppeid jälgides.

 1. MTÜ Eesti Muusika Kuulsuste Koda kogub annetusi SA Eesti Ajaloomuuseumi kogudesse.
 2. Kõik annetused on vabatahtlikud ja annetamine toimub annetaja enda initsiatiivil.
 3. Annetus peab kuuluma annetajale ja annetajal peab olema õigus seda muuseumile üle anda.
 4. Annetusest saab teavitada järgmistel kontaktandmetel: risto@kuulsustekoda.ee, +372 52 39 424.
 5. Annetused võib üle anda nii elektroonilisel kui füüsilisel teel, võib tuua Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi või leppida kokku kohtumine sobival ajal ja sobivas kohas.
 6. Muuseum on valmis olulisi esemeid näituse eksponeerimise perioodiks inimestelt ka laenutama, tagastades eksponaadi peale kokkulepitud ajaperioodi. Sellisel juhul sõlmitakse tähtajaline deponeerimisleping.
 7. Muuseum võtab annetused vastu üleandmis-vastuvõtmisakti alusel. Iga annetuse juurde kuulub ka info annetaja kohta.
 8. Annetuste vastuvõtmine muuseumi kogusse toimub kogude vastuvõtukomisjoni otsuse alusel. Kõiki annetusi ei võeta vastu museaalidena.
 9. Eseme üleandmisega annab annetaja muuseumile õiguse saadud eset (sh foto, salvestus jm) muuseumitöös kasutada.
 10. Fotod võetakse üldjuhul vastu digitaalkujul, muuseum digiteerib fotod ja paberfotod tagastatakse annetajatele.
 11. Muuseum ei kohustu digitaalkujul säilitama neid annetusi, mida ei võeta vastu muuseumi kogusse.
 12. Kõikide kogumises osalenud ja annetanud inimeste nimed märgitakse ära levimuusika suurnäituse impressumis.
 13. Levimuusika kultuuripärandi kogumisaktsioon on tähtajatu.

Me täname Teid väga!

Kontakt

Projektijuht

Risto Lehiste

+372 523 9424
risto(at)kuulsustekoda.ee

EESTI MUUSIKA KUULSUSTE KODA MTÜ

Kastani tn 42, 50410 Tartu

Kirjuta meile

© 2018 Eesti Muusika Kuulsuste Koda
Facebook Youtube Instagram